Nuclear Manyetik Rezonans Terapi Sistemleri

   Hayatın her alanında olduğu gibi ağrı,eklem hareketliliği,yaşam kalitesi ve fonksiyonellik konularını kapsayan fizyoterapi -rehabilitasyon alanı da çok ciddi gelişmeler göstermektedir.
   Almanya’da MR’a girip çıkan hastaların ağrılarında azalma olduğunu gözlemleyen fizik mühendisleri;yaptıkları araştırmalar sonucunda her bir hastalık ve eklem için ayrı ayrı çalışan tedavi yatakları ve kartları oluşturarak MR’ın onbinde bir gücünde bir frekansla tedavi etmeyi başarmışlardır.39 ülkede yaklaşık 15 yıldır başarı ile uygulanan nükleer manyetik rezonans terapi sistemleri(MBST) 2010 yılından beri ülkemizde de pek çok kişinin problemine çözüm ortağı olmaktadır.
   Yıllarca süren bilimsel çalışmalar sonucunda MR temelli bu yöntem hidrojen protonlarının manyetik titreşimleri esasına göre düzenlenerek kemik ve eklem hastalıkları için kanıta dayalı bilimsel tedavi yöntemi olarak kabul görmüştür.Son derece etkin,ağrısız ve yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemidir.

    Fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarında;geri dönüşsüze en yakın iyileşmeyi sağlamak için farklı manuel terapi,mobilizasyon teknikleri ,osteopati,psiko-nöro-immünoloji uygulamaları,akupunktur,egzersiz reçeteleri,elektroterapi yöntemleri,biorezonans gibi pek çok tedavi yöntemi ile yumuşak dokuları,kasları,ligamentleri ilgilendiren pek çok problemi rahatlıkla tedavi edebilimekteyiz.Ancak;osteoartrit(kireçlenme),bel-boyun fıtıkları,kireçlenmeler ve bunun gibi hastalıklarda olduğu gibi eklemi ilgilendiren, daha derine penetre olmayı gerektiren durumlarda farklı tedavi seçeneklerine de ihtiyaç duyulmaktadır.

Osteoartrit;(kireçlenme)

    Eklemlerde bozulma,olası kıkırdak kaybı ve kemik hipertrofisi gibi değişikliklerle karakterize olan kronik artropatidir.

    En yaygın şikayet olan ağrı;ne yazık ki eklem hareket kısıtlılığını azaltacak kadar kıkırdak hasarı oluştuğunda ortaya çıkmaktadır.Kıkırdakta sinir bulunmadığından dolayı ,aşırı yüklenme sebebiyle eklem içinde inflamatuar yumuşak doku cevabı oluşana kadar ağrı ya da başka bir şikayet oluşturmamaktadır. Aktivite ile tetiklenen ağrı istirahatle azalmaktadır

    Kireçlenme ilerledikçe hareket kısıtlılığı,hassasiyet ve krepitasyon ya da sürtünme hissi gelişebilmektedir.Eklemin belirli yerlerine daha fazla yük bindiğinde eklem genişlemekte ve donuk ekleme doğru ilerlemektedir.

    Kireçlenme problemleri; yıllar boyunca normal yaşlanma sürecinin bir sonucu olarak düşünülmüştür.Kıkırdak dokusunun yenilenemeyeceğinden dolayı tedavinin sonuca yönelik ve geçici olacağı beklenmiştir. Kireçlenme tedavisinde ;ağrıyı azaltmak,eklem esnekliğini korumak,eklemi ve genel fonksiyonları iyileştirmek hedeflenmektedir.

    Kronik eklem ve kemik rahatsızlıkları için uygulanan yaygın tedavi yöntemleri ;radikal ve kalıcı sonuçlar sağlayamadığında Nükleer manyetik rezonans terapi sistemleri(MBST) mantıklı bir alternatif oluşturmakta ve sonuca çok ciddi katkılar sağlamaktadır.

    Tedavi öncesi var olan şikayetlerin ve klinik bulguların, tedavi sürecinde hızla yok olmasının yanı sıra 6.aydan sonra çekilen MR’lardaiyi yönde anlamlı değişiklikler görülmektedir.Genel iyileşme %80-95 oranında görülmektedir.

    Tedavi süreci ;5-10 gün arasında değişmekte ve günde bir saat sürmektedir.

    Prestijli üniversiteler ve araştırma enstitüleri tarafından yapılan pek çok çalışmada;kıkırdak yenilenmesinin olduğu ve klinikte önemli gelişmeler yarattığı gösterilmiştir.

    Diz,el,ayak,bel-boyun,kalça eklemlerinde gelişen tüm kireçlenmelere bu tedavi uygulanabilmektedir.

Bel ve Boyun Ağrıları-Fıtıkları

    Doktora başvurma sebepleri arasında üst sıralarda yer alan bu problemler iş gücü kaybı ve yaşam kalitesi açısından son derece büyük önem taşımaktadır.Pek çok sebepten oluşabilecek bel-boyun ağrıları ya da fıtıkları;ani zorlanma,ağırlık kaldırma,anatomik yapı bozuklukları kaynaklı olabileceği gibi vertebtalar arası disklerin bozulup,aralığın daralması ile sinirlerin basıya maruz kalması neticesinde gelişmektedir.

    Burada da bahsettiğimiz bilinen tedavi yöntemlerinin yanı sıra nükleer manyetik rezonans terapi sistemleri ile oldukça iyi sonuçlara ulaşmak mümkün olmaktadır.

    Randomize,çift kör ve plasebo kontrollü yapılan tüm çalışmalarla sonuçların etkinliği kanıtlanmıştır.

Osteoporoz(kemik Erimesi);

    Kemik yapısının bozulması ile kemik yoğunluğunu azaltan ilerleyici bir hastalıktır.İskelet yapısındaki kemiklerin güçsüzlüğü bel,sırt,kalça,el bileğinde kırılganlığı arttırarak küçük travmalarda bile kırıklara yol açabilmektedir.

    Kemikler; üzerlerine binen yükleri ayarlayabilmekte ve yeniden modellendirebilmektedirler.Bu süreçte kemik yapımı yıkılanların yerine tamamlamaktadır..Yeniden modellenme süreci kemiğin yoğunluğunu ve şeklini etkiler.Erken yaşlarda;kemik yapımı yıkımdan fazladır.30 yaş itibariyle kemik yoğunluğu yavaş yavaş azalmaya başlar ve kırılganlık artar.

    Egzersiz ve ilaç tedavileri dışında çok da seçenek üretilemeyen kemik erimesi tedavisinde ;nükleer manyetik rezonans terapi sisteminin kemik yoğunluğunu arttırarak kırık riskini ve kemik erimesine bağlı ağrıları azalttığı gözlenmektedir.

    Sorunun temel kaynağını tedavi etmeyi hedefleyen terapatik nükleer manyetik rezonansın (MBST);belirli problemlerde cerrahiye ihtiyaç duymadan kıkırdak ve kemiği başarılı bir şekilde yenilediği gösterilmiştir.

    Sadece ses dalgası olan ve radyasyon içermeyen bu terapi sistemi; başarısız ameliyatlar sonrası,vücut içerisinde metal varken de rahatlıkla kullanılabilmektedir.

    Çok kısa sürede başarılı sonuçların kazanılmasını sağlayan Nükleer Manyetik Rezonans Terapi Sistemleri’ni (MBST) ;her türlü kas ve tendon yaralanmalarında,kemik ve eklemi ilgilendiren problemlerde,spor sakatlıklarında,kireçlenmelerde,ağrı durumlarında ayrıca kemik erimesinde etkin bir şekilde kullanmaktayız.