Fasya (bağ dokusu);  Latince kökenli bir kelime olup, “baḡ, bant, şerit“ anlamına gelir. Geniş anlamda bedendeki tüm dokuları sarmalayan ve birbirine baḡlayan gerilim aḡını oluşturan dokudur.Fascianın fonksiyonu;

 Yapısal destek sağlar (kapsül, kemik, kıkırdak)

Besin ve atıklarını taşır (kan)

Vital organları korur (kemik, kıkırdak, yağ)

Destek ve iletişimi sağlar (tendon, ligament, kapsül)

Enerji depolar (kan, yağ dokusu)

Kan ve lenfatik organların hücrelerini üretir (kemik iliği)

Onarım ve savunmaya destek olur (kan, lenf...)

Hücre büyümesi, farklılaşma ve göçünü sağlar

Yapı materyalidir, biyomekanik destek sağlar

Mikroorganizmalara karşı bariyer görevi oluşturur

Propriyoseptif ve nosiseptif reseptörleri var.

 

Fasyanın Özel Görevleri

Suspansiyon: Asma, askıya alma: Her organı uygun yerde tutmayı sağlayacak bağlantı noktalarını bir arada tutarak içsel bütünlüğü sağlarlar.

Seperasyon: Hareketlerin üretimi, kontrolü ve koordinasyonu ile fizyolojik güçlerin yönlendirilmesi fasyanın retansiyonu ile gerçekleşir. Farklı basınçları farklı yerlerde tutar. İnfeksiyonun yayılmasına engel olur. Postop organ fonksiyonlarının devam edebilmesini sağlar.

Şok ve Basınç Absorbsiyonu: Elastikiyet, seperasyon özellikleri travmanın gücünü absorbe edip ve gücün farklı yönlere dağılımını sağlar. Absorbsiyon görevi fasyanın özel anatomisine bağlıdır.

Ağrının iletimi: Fasya yalnızca sensitiviteye fokus olmayıp bağımsız olarak bilgi işleme yeteneğine de sahiptir.

Postürün Sağlanması: Postürün sağlanması ve devamlılığını kaslar, fasyalar ile oluşturur.

Fasya Zincirleri: Fasya zincirleri kemiklerdeki çok sayıda transfer noktanın bütünlüğünü sağlayıp etkinliklerini arttırmaya yarar. Görevleri: İletim, koordinasyon ve harmonizasyon, yükü dağıtmaktır.

 

Fasyal Distorsiyon Modeli 1991 yılından itibaren Dr. Stephen Typaldos tarafından geliştirilmiş olan bir teşhiş ve tedavi yöntemidir. Typaldos hasta jestlerinin musküloskletal sistemin ağrılı hastalıklarındaki önemine vurgu yapmış, bu ağrı jestlerini 6 ayrı kategoriye ayırmış ve ağrı oluşumunun 6 spesifik patofizyolojik mekanizmasını, yani 6 fasyal distorsiyonu açıklamıştır. Bu 6 fasyal distorsiyon ağrı oluşumunda tekil olarak ya da kombinasyon halinde görülebilmektedir. Bu ağrı jestlerinin doğru yorumlanması ve uygun yöntemlerle (Typaldos-Metodu) düzeltilmesi bu tıbbi konseptin temelini oluşturmaktadır.

 

Fasyal Distorsiyon Modeli (FDM) bedende oluşan rahatsızlıkların kaynağını 6 temel fasyal distorsiyonunun (bağ dokusunda meydana gelen şekil değişikliklerinin) bir veya birkaçının oluşmasının sonucu olarak görmektedir. Temelde tekrar tekrar gözlemlenen 6 farklı vücut dili (ağrı jestleri) ve rahatsızlık tanımı vardır.Yani hastanın şikayetleri ve tarifine göre problemin tanımına göre;bağ dokuda oluşan burkulma,gerilme ve şekil değişiklikleri tedavi edilir.

Hastanın,problemini anlatırken bilinçsiz olarak kullandığı el,kol,ayak baş hareketleri,mimikler rahatsızlığın gelişimi ve yapılan muayene ve yüklenme testleri ile problem tanımlanır.Bağ dokusunda oluşan bozukluk tipine göre de tedavide tanımlanan 6 farklı kategori de tedavi planlanır.

Fasyal Distorsiyon Modeli ile her gün tedavi ettiğimiz hastalarımızda gözlemlediğimiz ve günümüz tıbbında insanların birçoğunu ameliyata kadar götürebilen bel, boyun, omuz, kalça ve diz ağrılarının yanı sıra, burkulma, incinme, çekilme gibi spor faaliyetleri esnasında meydana gelen sakatlanmalar da tedavi edilebilmektedir. Farklı türden baş ağrıları, vücudun değişik yerlerinde oluşan karıncalanma ve uyuşukluklar gibi, klasik tıpta psikosomatik olarak addedilen birçok rahatsızlık yine bu yöntemle başarıyla tedavi edilebilmektedir.

Bel ağrısı

Boyun ağrısı

Baş ağrısı-migren

Siyatik

Kalça problemleri

Hamistring zorlanma

İlio tibial bant sendromu

Torasik outlet sendromu

Tenisçi dirseği

Golfcü dirseği

Diz problemleri

Baldır yaralanmaları

Topuk dikeni

Ayak bileği zorlanmaları

Donuk omuz

Rotator cuff sorunları

Whiplass yaralanmaları

Plantal fascitis

Carpal tünel sendromu

Aşil tendonu problemleri

Patellar tendinit

Temporo-mandibular eklem problemleri ( çene eklemi)