Mbst Tedavi Cİhazı Kemik ile alakalı tüm rahatsızlıklarda son derece başarılı bir tedavi yöntemidir . Aşağıda da okuayacağınız üzere uzun yıllar takip edilen hastalar üzerinde yapılmış araştırma sonucu yayınlanmaktadır . Bilimsel yayın sekmesinde araştırma sonucunun orjinal halinide okuyabilirsiniz . Klinik olarak kantılanmış ve ciddi tecrübelere sahip olunan Kemik kırıklarında ki kaynamama sorunu , Kemik erimesi , Omurlarda çkmeye dayalı kırıklar , Kemik dejenarasyonu ve harabiyeti , kemik iliği nekrozu gibi bir çok rahatsızlığın çözümünde ciddi başarılara sahip olan MBST tedavi cihazı hastalara umut olmuştur . 

 

Çeşitli farmakolojik tedavilere rağmen, osteoporoz problemi henüz çözülmemiş veya azalmamıştır. İlaca karşı beklenmedik bir tepki gösterilmesi (olumsuz vaka) ve uzun dönem farmakoterapiden sonra kırıklar ve çatlamalar olması yeni tedavi usullerine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Nükleer manyetik rezonans terapisi, egzersiz için bir ek ve farmakoterapiye bir alternatif veya ilave olabilir. Klinik çalışmaların sayısı, nükleer manyetik rezonans terapisinden sonra KMY'nin artmış olduğunu gösterdi ve burada, ağır travma geçiren, kalça çevresinde büyük bir hematomu olan ancak herhangi bir kırık sorunu olmayan on bir iyi belgelenmiş olgu sunumu sunuldu, bu beklentiyi teşvik etti. Bu olgu sunumu çalışması ek olarak, yaş ortalaması 68.4 olan, 450 hastadan oluşan bir grupta (erkek = 55, kadın = 395) kırık insidansının takibine dayanan olgu sunumları sunmaktadır. Tüm hastalar MBST ile tedavi edildi , (tedavisel nükleer manyetik rezonans) 10 gün sonra standart sikluslar uygulandı ve beş yıllık bir süre boyunca takip edildi.Veriler, NMRT'nin osteoporotik hastalarda kırık riskini azaltabileceğini göstermektedir.