Mbst Romatizmanın kendisini iyileştirmez ancak romatizmanın deforme ettiği yerleri yeniden onarmasını ve iyileşmesini sağlar .