Depresyon

Duygulanım alanında çökkünlük, ilgisizlik, isteksizlik, zevk alamama, davranışlarda yavaşlama, karamsarlık, değersizlik, suçluluk, pişmanlık düşünceleri, uyku, iştah gibi psikofizyolojik işlevlerde bozulma ve cinsel isteksizlik ile kendini gösteren depresif bozukluklar hem ülkemizde, hem de dünyada önemli bir toplum sağlık sorunu konumundadır (Küey 1998).
Depresyon halk sağlığını dünya ölçeğinde en çok tehdit eden sorunların başında gelmektedir. Yüksek yaygınlık oranları gösterme dışında tanı güçlükleri içermesi, kronikleşme riskinin artması,  yarattığı yeti yitimi ve ekonomik sonuçlar depresyon araştırmalarının önemini giderek arttırmaktadır.(Küey 1998, Goodwin ve ark. 2007).
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin yaptığı çalışmada depresyon ve anksiyete bozukluklarının kadınlarda çok daha sık görüldüğü ve yaşam boyu depresyon görülme sıklığı kadınlarda yüzde 20, erkeklerde İse yüzde 12 olduğu saptanmıştır.
Akupunktur tedavisi, depresyon, anksiyete, panik atak gibi rahatsızlıklarda etkilidir. 10 seanslık kürde seanslar her gün uygulanır.Kür tamamlandıktan sonra önce 2 haftada bir daha sonra ayda bir hatırlatma seansları yapılır.